vissza | nyomtatás

Várlexikon

Tisztelt Várbarát Társam!

A Magyar Várlexikon első kiadását a pécsi Talma Kiadóval együttműködve készülünk könyv és DVD formában megjelentetni. A nyers változat már készen van, a kiadás anyagi fedezetét pályázatok révén igyekszünk előteremteni. A címszójegyzék - 1913-as megyékre (valamint az akkori határon kívüli, de egykor a középkori Magyarországhoz tartozó területek váraira) vonatkozó 74 lista "A történelmi Magyarország várai (www.varak.hu) internetes oldalon is megtalálható. A listák vastag betűs címszavai jelzik, jelenleg mely várakról rendelkezünk alaprajzzal. Amikor várakról beszélünk, valamennyi erődítéstípusra egyaránt gondolhatunk. Ezek fajtáit lásd a mellékelt "Kislexikon" alatt!

A várakról háromféle forrásból szerezhetünk tudomást:

1. Történeti írott és képi (térképi…) források.
2. Helyi szóbeli hagyomány (elsősorban a helynevek).
3. Látható erődítésmaradványok.

Szerencsés esetben mindhárom forrás a rendelkezésünkre áll. Ha csak helynevet és/vagy  vármaradványt ismerünk, akkor beszélünk "ismeretlen történetű" várról. Ha egyik sem áll rendelkezésünkre a három lehetséges forrásból, akkor csak légifelvételen felfedezett, vagy régészeti ásatáson feltárt - felszínen már nem érzékelhető - erődítésről lehet szó.

Egy lexikonnak a tényeken és azok helyes értelmezésén kell alapulnia, különben nem éri el célját! Mint a Várlexikon szerkesztője és a várlista karbantartója örömmel veszek minden érdeklődő kérdést, de az ügyet előre mozdító kritikus megjegyzést is. Senki sem tévedhetetlen! Ezért a hibáimra rámutató információkat is várom, hisz célom a teljességre és a hitelességre törekvés. Ha bekapcsolódna a Várlexikon további munkálataiba, s a meglévő adatbázist kiegészítő munkát vállal, szívesen együttműködünk Önnel is. | Dr. Dénes József