ÖRÖKSÉGVÉDELEM

ATREUS

TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ
BETÉTI TÁRSASÁG


9735 Csepreg, Hunyadi u. 14.
telefon: 06 94 365 593
mobil: 06 30 857 2755
e-mail: atreus@pr.hu
Legfrissebb bejegyzések:
2015-12-03
"Élő Vár Zemplénben" című kiemelt turisztikai projekt bemutatása | részletek
FÜZÉRI FELSŐVÁR TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA,RÉSZLEGES MŰEMLÉKI REKONSTRUKCIÓJA A rekonstrukció célja, hogy Füzér vára – a 16-17. századból fennmaradt gazdag tudásanyag felhasználásával...
2015-11-25
329 év után elérte eredeti magasságát a Regéci Vár öregtornya | részletek
Felkerült az öregtoronyra a tetőzet, így az I. Lipót császár és király parancsára 1686-ban lerombolt vár 329 év után elérte eredeti magasságát – mondta el Virág Zsolt projektmenedzser (Magyar...
2015-11-22
Az Egri Érseki Palota projektjének műszaki zárása | részletek
2015. november 20. Érseki Vagyonkezelő Központ EGRI ÉRSEKI PALOTA KULTURÁLIS, TURISZTIKAI ÉS LÁTOGATÓKÖZPONT SAJTÓKÖZLEMÉNY AZ EGRI ÉRSEKI PALOTA KULTURÁLIS, TURISZTIKAI ÉS...
Minden bejegyzés

Bibliográfia

 1. Alsó-Tátika középkori vára. In: Zalai Gyűjtemény 18. (1982-83) 87-95.
 2. Árpád-kori várak a Mátra déli oldalán. In: Agria XXI. (1985) 77-92.
 3. A honfoglalás időpontjáról. In: Életünk 1988. 93-96.
 4. A honfoglaló magyarok vezérei és törzseik. In: Életünk 1988. 1040-1045.
 5. Megjegyzések a vármegyék kialakulásához. In: Életünk 1990. 507-512.
 6. A Mátra-hegység Árpád-kori várai.
  In: Várak a 13. században. Szerk: Horváth László.Gyöngyös 1990. 42-55.
 7. Árpád-kori vár Gór-Kápolna-dombon
  In: Várak a 13. században. Szerk: Horváth László. Gyöngyös 1990. 203-207.
 8. Kastélyok, kúriák, udvarházak Vas megyében. 
  In: Vasi Szemle 1991. 233-244.
 9. A vasvári ispáni vár helye. In: Vasi Szemle 1991. 362-371.
 10. Megjegyzések Kőszeg és környéke Árpád-kori várairól.
  In: Vasi Szemle 1991. 461-464.
 11. Gór középkori vára kutatásának kezdete.
  In: Vasi Honismereti Közlemények 1991/1. 44-48.
 12. A magyarok hét neme és hét országa.
  In: Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1984/85-2. 571-580.
 13. Hol épült fel valójában Sztrahora vára? In: Műemlékvédelem 1991. 237-238.
 14. Régészeti kutatások Vas megyében 1952-1987.
  In: Vasi Szemle 1991. 331-334.
 15. A magyarországi várak atlasza. Szombathely, 1992.
  (korlátozott számban kéziratként kiadva - 80 térkép)
 16. A magyarországi várak jegyzéke. Szombathely, 1992.
  (korlátozott számban kéziratként kiadva - 118 o.)
 17. Horvátország és Szlavónia várai a 16-17.században
  In: Studia Agriensia 14. Eger,1993. 211-234.
 18. A honfoglalás és államszervezés korának várai
  In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve XXX-XXXI/2. (1993) 417-432.
 19. A vasvári ispáni vár helye. Lapok Vasvár történetéből 2.
  Panniculus Ser. C. No. 23. Vasvár, 1993.
 20. Nichtresidentiale Bishofsburgen im heutigen Ungarn.
  In: Castrum Bene 3.(Feld Istvánnal közösen)- nem jelent meg
 21. Kőszeg vára a középkorban. (recenzió)
  In: Műemlékvédelmi Szemle 1993/1. 139-141.
 22. Várhelyek Körmend környékén. In: Körmendi Figyelő 1993. december 10. 8.
 23. Az elfelejtett évszázad (A honfoglalástól Szent Istvánig)
  (a Magyar Könyv Alapítvány millecentenáriumi pályázatának
  1. helyezettje) - nem jelent meg
 24. Körmend a középkorban
  In: Körmend története. Szerk.: Szabó László. Körmend, 1994. 32-42.
 25. A Mátra őskori várai (Nováki Gyulával közösen). Mátrai könyvek.
  In: Mátrai tanulmányok. Szerk.: Horváth László. Gyöngyös, 1995. 7-28.
 26. Castellum Guntionis. In: Savaria 22/3 (1992-1995) 173-177.
 27. A döröskei "Kastély". In: Körmendi Figyelő 1995.okt.18. 7-8.
 28. Győrvár Árpád-kori vára.
  In: Körmendi Figyelő 1995.dec.14.6., 1996.jan.31.8.
 29. Gór-Kápolnadomb középkori vára.
  In: Középkori régészeti ülésszak 1995. - nem jelent meg
 30. A székelyföldi várak.
  In: Hazanéző. A korondi Firtos Művelődési Egylet folyóirata.
  VII/1. (1996) 14-15.
 31. Hadiesemények Vas megye területén.
  In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1996/3.27-31.
 32. Árpád-kori nemesi várak Rum és Kám határában. In: Fo-Rum 1996.03.09. 5.
 33. Kristó Gyula: A magyar állam megszületése. Szeged, 1995. 382.old.;
  Uő: Magyar honfoglalás, honfoglaló magyarok. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1996. 201. old.
  (könyvismertetés) In: Vasi Szemle L (1996) 618-620.
 34. A góri Kápolnadomb régészeti kutatásának eredményei
  (Ilon Gáborral közösen) In: Gór-Bük térségi árvízi szükségtározó. Szombathely, 1996.15-20.
 35. Nyugat-Dunántúl a 10.században. Kísérlet a helynevek  értelmezésére.
  In: Vasi Szemle L (1996) 357-370.
 36. Csepreg és a Répce-vidék az Árpád-korban.
  In: Tanulmányok Csepreg történetéből. Szerk.: Dénes József.
  Csepreg, 1996. 82-118.
 37. Hol volt az Árpád-kori vasvári ispáni vár? In: Vasi Szemle L (1996) 607-610.
 38. Sill Ferenc: Csütörtök mezőváros históriája (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LI (1997) 109.
 39. A felsőlendvai uradalom falvainak azonosítása.
  In: Savaria 23/3 (1996-1997) 369-379.
 40. Vas megye településeinek atlasza. HISZI-MAP Kft. H.n., 1997.
  (valamennyi település-ismertető)
 41. Hozzászólás Herényi István: Párhuzam a nyugati és a keleti végvidék között
  (Őrség-Székelység) című írásához. In: Vasi Szemle LII (1998) 196-197.
 42. Rajczy Mária Mechtilda: Csepreg irodalmi múltja
  és népköltészeti hagyományai (könyvismertetés).
  In: Vasi Szemle LII (1998) 374.
 43. Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I. Regeszták a vasvári káptalan
  levéltárának okleveleiről (1130) 1212-1526. Szombathely, 1997.
  Készítette: Kóta Péter (Vas megyei levéltári füzetek 8.).
  (könyvismertetés és hozzászólás) - nem jelent meg
 44. A szentgotthárdi csata hiteles ábrázolása? Hozzászólás Négyesi Lajos: Henrik
  Ottendorf szentgotthárdi csatát ábrázoló metszetének hitelessége a terepen
  végzett kutatások tükrében c. írásához
  In. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 1998/4. 75-77.
 45. Földhalomvárak az Árpádok királyi udvarhelyein.
  In: "Quasi Liber et Pictura". Tanulmányok Kubinyi András hetvenedik születésnapjára Budapest, 2004. 123-129. (1999-ben jelent volna meg!)
 46. Erich Zöllner: Ausztria története. Osiris Kiadó-2000. Budapest, 1998.
  (könyvismertetés) In: Vasi Szemle LIII (1999) 409-410.
 47. Körmend várairól. In: Körmendi Figyelő 1999. szept.7. 5-6.
 48. Mikor épültek a legkorábbi magyar várak?
  In: Műemlékvédelmi Szemle- nem jelent meg
 49. Magyar helységnév-azonosító szótár.
  Szerk.: Lelkes György. Baja, 1998.2 (szaktanácsadó)
 50. Pálffy Géza. A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története
  1526-1598. Győr, 1999. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LIII (1999) 817-818.
 51. Csorba Csaba: Regélő váraink. Budapest, 1997. (második kiadás: 1999.),
  Csorba Csaba: Legendás váraink. Budapest, 1999. (könyvismertetés)
  In: - Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények - nem jelent meg
 52. Árpád-kori sáncvár a Muzsla-tetőn.
  In: Mátrai tanulmányok. Gyöngyös, 2000. 7-11.
 53. Kiss Gábor-Tóth Endre-Zágorhidi Czigány Balázs: Savaria-Szombathely története a város alapításától 1526-ig. Szombathely, 1998. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LIV (2000) 146-150.
 54. Az Árpád-kori kisvárak kérdései - Moson, Sopron és Vas megye várai.
  In: Vasi Szemle LIV (2000) 55-64.
 55. Bük, Csepreg, Sárvár és környékük.
  Kalauz turistáknak és természetbarátoknak.
  Szombathely, 2000. (Bő, Csepreg és Gór bemutatása)
 56. Vas megye kézikönyve. Magyarország megyei kézikönyvei 17.
  Főszerk.: Pete György. Ceba Kiadó-Életünk-Faludi Ferenc Alapítvány, 2000. (a települések története)
 57. Vas megye kézikönyve. Magyarország megyei kézikönyvei 17.
  Főszerk.: Pete György. Ceba Kiadó-Életünk-Faludi Ferenc Alapítvány, 2000. 31-35, 38-39. (Csepreg földrajza, története, műemlékei)
 58. Hozzászólás Herényi István: Bulcsú horka című írásához.
  In: Vasi Szemle LV (2001) 228-230.
 59. A vasvári ispáni vár és a várispánság története.
  In: Documenta Savariensia 2. Fejezetek Vasvár történelméből.
  Szerk.: Pusztay János. Szombathely, 2001. 15-32.
 60. Pankasz évszázadai. Vázlat egy őrségi magyar falu történetéhez.
  (kézirat, 2001)
 61. Kozár Mária: Felsőszölnök. Bp., 2000. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LV (2001) 371.
 62. Kiss Gábor: Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei.Szombathely, 2000.
  (könyvismertetés) In: Vasi Szemle LV (2001) 497-499.
 63. Miért nem lettek horvátok a magyarországi szlovének?
  In: Vasi Szemle LV (2001) 585-593.
 64. Magyarok és németek a "várak földjén".
  In: Vasi Szemle LV (2001) 651-658.
 65. A régi Magyarország várai és egyéb erődítményei
  (a Magyar Várlexikon első változata, kb. 6800 szócikk - kézirat!)
 66. Gasztony. Tanulmányok.
  Szerk.: Kuntár Lajos. Szombathely, 2000.  (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LVI (2002) 118.
 67. Bögöte. Falutörténet.
  Szerk.: Kuntár Lajos. Szombathely, 2000. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LVI (2002) 272.
 68. Göcsej. Szerk.: Boda László és Orbán Róbert.
  Szombathely, 2001. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LVI (2002) 273.
 69. Hol volt a csepregi vár?
  In: Csepregi Promenád. 2002. január - XI. évfolyam 1. szám 9.
 70. A tatárok Csepregen
  In: Csepregi Promenád. 2002. április - XI. évfolyam 4. szám 11.
 71. Félig levésett Nádasdy címer a Mária-oszlopon
  In: Csepregi Promenád. 2002. április - XI. évfolyam 5. szám 13.
 72. Vác-Pogányvár - őskori sáncvár helyett a vallonok sánca 1597-ből
  (egy várrajz régészeti tanulságai)
  In: Emlékkönyv Kisari Balla György kartográfus
  születése hetvenedik és munkássága ötvenedik évfordulójára.
  Szerk.: Horányi László. Bp., 2002. 4-6.
 73. Kérdések az egervári vár körül. In: Vasi Szemle LVI (2002) 519-522.
 74. Gaál Dezső-Gaál Dezsőné Hunyák Julianna: Őrségi fenyvesek ölében.
  Történetek, emlékképek Szatta múltjából. Szatta, 2001. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LVI (2002) 687.
 75. Vékony Gábor: Magyar őstörténet - magyar honfoglalás.
  Nap Kiadó. Bp., 2002. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LVII. (2003) 122-124.
 76. Répcelak története. Sajtó alá rendezte: Simon Erzsébet. H.n., 1997. (könyvismertetés) In: Vasi Szemle LVII. (2003) 131-132.
 77. Kristó Gyula: A korai Erdély (895-1324). Szeged, 2002. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LVII. (2003) 656-658.
 78. Rum története 1246-1996 (2000).
  Szerk: Dr. Horváth Sándor, H.n. (Rum), é.n. (2001) (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LVII. (2003) 253-254.
 79. Polemikus széljegyzetek egy alapműhöz. Gömöri János: Castrum Supron.
  Sopron vára és környéke az Árpád-korban. Scarabantia Társaság, Sopron, 2002.
  In: Vasi Szemle LVII. (2003) 494-498.
 80. Szolgagyőr vára. In: Soproni Szemle LVII. (2003) - nem jelent meg
 81. Magyar Várlexikon (ismertető). In: Castrum Bene Hírlevél. IX. Castrum Bene
  Vándorgyűlés. Túravezető 2003. 12-13.
 82. Várak Magyarországon. Dr. Dénes József várlistája. In: www.varak.hu
 83. A királyi halmok. In: Várlap (www.varlap.hu) 2003. szeptember 24.
 84. Mikor épültek a legkorábbi magyar várak?
  In: Várlap (
  www.varlap.hu) 2003. szeptember 24.
 85. A székelyföldi várak. In: Várlap (www.varlap.hu) 2003. október 23.
 86. Kristó Gyula: A korai Erdély (895-1324). Szeged, 2002. (könyvismertetés)
  In: Hazanéző. A korondi Firtos Művelődési Egylet folyóirata. XIV/2. (2003) 15-16.
 87. A Boldogasszony-kápolna és a Kálvária rövid története. (kézirat) Csepreg, 2004.
 88. Valter Ilona: Árpád-kori téglatemplomok Nyugat-Dunántúlon. Magyar
  Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség. Bp., 2004. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LVIII. (2004) 373-374.
 89. Göncz József-Bognár Béla: Kastélyok, várak, kúriák Sopron vármegyében képeslapokon 1896-1945. Sopron, 2004. - (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LIX. (2005) 257.
 90. A készülő Magyar Várlexikon bemutatása. In: Gyepűk, várak, erődítmények és egyéb
  honvédelmi létesítmények a Kárpát-medencében.
  Szerk.: Frisnyák Sándor-Csihák György. Nyíregyháza-Zürich, 2004. 217-222.
 91. Barcaszentpéter. In: www.varak.hu  (2005. március 5.)
 92. A köpcsényi "Tower". In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és
  örökségturisztikai  folyóirat 2005. március (I.évf. 1. szám) 4-6.
 93. Hogyan kutassunk fel várakat? 1. In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és
  örökségturisztikai  folyóirat 2005. március (I.évf. 1. szám) 20-21.
 94. Csepreg története. In: www.csepreg.hu (2005. április 21.)
 95. Csepreg, egy nyugat-dunántúli történelmi város. In: Honismeret 2005. (nem jelent meg) 
 96. Hogyan kutassunk fel várakat? 2. In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és
  örökségturisztikai  folyóirat 2005. május (I.évf. 2. szám) 21-22.
 97. Hol van (hol volt) Árpád és Taksony sírja? In: Várak, kastélyok, templomok.
  Történelmi és örökségturisztikai  folyóirat 2005. május (I.évf. 2. szám) 29-30.
 98. Hogyan kutassunk fel várakat? 3. In: Várak, kastélyok, templomok.
  Történelmi és örökségturisztikai  folyóirat 2005. július (I.évf. 3. szám) 16-17.
 99. Salamon király hadjárata. In: Várak, kastélyok, templomok.
  Történelmi és örökségturisztikai  folyóirat 2005. november (I. évf. 5. szám) 29-31.
 100. Öt Árpád-kori vár a Nyugat-Dunántúlon. In: "Gondolják, látják az várnak nagy
  voltát…" Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Bp. 2006. 81-91.
 101. Kisari Balla György: Marsigli tábornok térképei. (könyvismertetés)
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai  folyóirat
  2006. augusztus (II.évf. 4. szám) 47.
 102. Két alapvető kérdés Csepreg kialakulása körül. Adalékok Csepreg településtörténeti
  vázlatához. In: Vasi Szemle LX. (2006) 422-426.
 103. Szolgagyőr vára. In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai
  folyóirat 2006. december (II.évf. 6. szám) 18-20.
 104. Csorba Csaba: Felvidéki várak históriája. A honfoglalástól a mohácsi vészig.
  Lilium Aurum Kiadó. Dunaszerdahely, 2006. (könyvismertetés) - nem jelent meg
 105. Herényi István: A nyugati gyepű erődítményei. Erődítmények, várak
  Nyugatmagyarországon. H.n., 2007. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LXI. (2007) 504-505.
 106. Pető Bálint: Harminchét erősség a Várvidékről. Kairosz Kiadó. Budapest, 2005. (könyvismertetés) In: Vasi Szemle LXI. (2007) 635-636.
 107. Erődvárosok, városerődítések (Winkler Gusztáv könyvének ismertetése).
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai
  folyóirat 2007. augusztus (III.évf. 4. szám) 47.
 108. A tatárjárás. A mongol hódítás és Magyarország
  (B. Szabó János könyvének ismertetése).
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai
  folyóirat 2007. október (III.évf. 5. szám) 47.
 109. Nováki Gyula-Sárközy Sebestyén-Feld István: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai
  az őskortól a kuruc korig. Szerk.: Sárközy Sebestyén.
  Castrum Bene Egyesület - Herman Ottó Múzeum. Budapest-Miskolc, 2007. 323 o.
  (könyvismertetés) In: Castrum 2007/2. 120-121.
 110. Csepreg főtéri kastélya.
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai
  folyóirat 2007. december (III.évf. 6. szám) 36-39.
 111. Vas és Sopron megye középkori várainak kutatástörténete.
  In: Savaria 31/2. (2007) 7-30.
 112. Dicső magyar várak!
  (előszó László János: Magyar várak. Bp., 2008. c. könyvéhez)
 113. Dominkovits Péter: "Egy nemzetek lévén…" A Nyugat-Dunántúl Bocskai István
  1605. évi hadjárata idején. Martin Opitz Kiadó. Budapest, 2006. 198. o.
  (könyvismertetés) In: Vasi Szemle LXII. (2008) 244-245.
 114. Nováki Gyula-Sárközy Sebestyén-Feld István: Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai
  az őskortól a kuruc korig. (könyvismertetés) In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2008. február (IV.évf. 1. szám) 47-48.
 115. Régészeti felfedezés a csepregi erdőben.
  In: Promenád. 2008. március - IV. évfolyam 3. szám 4.
 116. Vasi várak. Segédanyag helytörténeti kirándulások szervezőinek. Szombathely, 2008.
 117. Kitéve az ellenségnek, mint valami céltábla - Németújvár
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2008. augusztus (IV.évf. 4. szám) 7-9.
 118. Korai várépítészet a Nyugat-Dunántúlon (könyvismertetés)
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2008. október (IV.évf. 5. szám) 48.
 119. Az ófehértói földvár. In: Ófehértói Tükör VIII. (2008. október), www.otukor.tvn.hu
 120. Lánzsér, az ország becsülete
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2008. december (IV.évf. 6. szám) 16-18.
 121. Avar táborok a Kárpát-medencében? In: Vasi Szemle LXIII. (2009) 217-231.
 122. M. Lezsák Gabriella: Avarok a Herke-tónál. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LXIII. (2009) 372-373.
 123. Herényi István: Bulcsú horka - és más tanulmányok (könyvismertetés).
  In: Folia Antropologica 8. (2009) 124-126.
 124. Kőszeg várai
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2009. október (V.évf. 5. szám) 8-11.
 125. Burgenland (László Jánossal közösen). Bp., 2009.
 126. Szatlóczki Gábor: A Tátika vár históriája. A Gersei Pethő család és tátikai
  váruradalmuk története. Históriaantik Könyvkiadó. Budapest, 2009. 169 old.
  (könyvismertetés) In: Vasi Szemle LXIII. (2009) 753-754.
 127. Locsmánd régi vára
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2009. október (V.évf. 6. szám) 16-18.
 128. Nováki Gyula-Baráz Csaba-Dénes József-Feld István-Sárközy Sebestyén: Heves
  megye várai az őskortól a kuruc korig. Magyarország várainak topográfiája 2.
  Budapest-Eger, 2009.
 129. Ismeretlen Árpád-kori nemesi várak Bács és Bodrog vármegyék területén.
  In: Bácsország 2009/4. (51. szám) 28-30.
 130. Dicső magyar várak!
  (előszó László János: Magyar várak. Bp., 2010. c. könyvéhez)
 131. Nagykemlék büszke vára
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2010. február (VI.évf. 1. szám) 32-35.
 132. Pálffy József (1925-2010)
  In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2010/1. 83-84.
 133. Herényi István: A horkák kísérete - Herények és más tanulmányok. Heraldika Kiadó.
  Budapest, 2010. 184 old. (könyvismertetés) In: Vasi Szemle LXIV. (2010) 495-497.
 134. A Tengermellék kiskirályainak várai
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2010. augusztus (VI.évf. 4. szám) 4-7.
 135. Felvidék - várak madártávlatból (Jászai Balázzsal és László Jánossal közösen).
  Budapest, 2010.
 136. A Mátra őskori és középkori várai (Nováki Gyulával közösen).
  In: A Mátrai Tájvédelmi Körzet Heves és Nógrád határán.
  Szerk: Baráz Csaba. Eger, 2010. 239-250.
 137. Várak és erődítmények a középkori Magyarországon.
  In: Rubicon történelmi magazin XXII. évfolyam 212. szám (2011/1.) 36-41. 
 138. Csesznek.
  In: Rubicon történelmi magazin XXII. évfolyam 212. szám (2011/1.) 2. 
 139. Csobánc.
  In: Rubicon történelmi magazin XXII. évfolyam 212. szám (2011/1.) 67. 
 140. Kolostorok Magyarországon (könyvismertetés)
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2011. február (VII.évf. 1. szám) 47.
 141. Ikervár kérdései. In: Vasi Szemle LXV. (2011) 215-220.
 142. Gór, egy feltárt favár (castrum ligneum). In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60
  éves Feld István tiszteletére. Bp., 2011. 43-48.
 143. Vár végződésű helyneveinkről.
  (díjnyertes pályamű az Anyanyelvápolók Szövetsége és a NEFMI pályázatán, 2011.)
 144. Kuglics Gábor: Püspökmolnári története. Püspökmolnári, 2010. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LXV. (2011) 505-506.
 145. A csepregi pellengér emlékezete. In: Répcevidék I. évf. 7. szám (2011. szeptember) 6.
 146. Borostyánkő - vár a történelmi nyugati határon.
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2011. október (VII.évf. 5. szám) 22-24.
 147. Hidegséd vára - Várak a határtérségben. In: Vasi Szemle LXV. (2011) 614-621.
 148. Kismarton. In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai
  folyóirat 2011. december (VII.évf. 6. szám) 25-26.
 149. Léka vára. In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai
  folyóirat 2012. február (VIII.évf. 1. szám) 22-24.
 150. Szatmár vára. In: A nyolcvanadik év. Szerk.: Horányi László. Bp., 2012. 18-20.
 151. Terei György-Nováki Gyula-Mráv Zsolt-Feld István-Sárközy Sebestyén:
  Fejér megye várai az őskortól a kuruc korig. Szerk.: Sárközi Sebestyén.
  Castrum Bene Egyesület - Civertan Bt. Budapest, 2011. 248 o.
  (könyvismertetés) In: Castrum 2012/1-2. 65-67.
 152.  Tátika három vára (Nováki Gyulával közösen).
  In: Várak, kastélyok, templomok. Történelmi és örökségturisztikai
  folyóirat 2013. február (IX.évf. 1. szám) 8-11.
 153. Tolnai Gergely: Palánkvárak Magyarországon.
  Martin Opitz Kiadó. Budapest, 2011. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LXVII. (2013) 373-374.
 154. Rohonc erődítményei. In: Várak, kastélyok, templomok.
  Történelmi és örökségturisztikai folyóirat 2013. augusztus
  (IX.évf. 4. szám) 27-28.
 155. Gór várai és kastélya. Várjáró Magazin 6. szám (2014. április)
 156.  Bük története a mohácsi vészig. In: Vasi Szemle LXVIII. (2014) 297-314.
 157. A Kárpát-medence örökségvédelmi atlasza. I. kötet: Épített örökség.
  Szerk.: Kósa Pál. Talma Kiadó. Pécs, 2014. 432 old. (könyvismertetés)
  In: Vasi Szemle LXVIII. (2014) 370.
 158. Nyugat-magyarországi várak (Sopron és Vas megye várai és erődítményei)
  In: A Szent György Lovagrend XXI. Nyári Egyeteme - megjelenés alatt
 159. Horváth Antal: Chernelházadamonya a történelem szélárnyékában.
  Martinus Kiadó, Szombathely, 2014. 536. o. + CD melléklet.
  In: Vasi Szemle LXVIII. (2014) 622.
 160. Koppány Tibor: Kastélyok a végvárak mögött. Késő reneszánsz és kora barokk kastélyépítészet a 16-17. századi Dunántúlon. Bp., Balassi Kiadó é.n. (2015) 355 old. (könyvismertetés)  In: Vasi Szemle LXIX. (2015) 370-371.
 161. Várhelyek és kastélyok a Répce mentén – Felsőbük. In: Vasi Szemle LXIX. (2015) 406-419.

Örökségvédelmi hatástanulmányok:

 1. Szombathely-szabályozási tervek. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 2. Hosszúpereszteg. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 3. Mikosszéplak. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 4. Mikosszéplak-Endréd-puszta szabályozási terve. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 5. Hegyháthodász. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 6. Szatta. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 7. Ispánk. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 8. Olaszfa. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 9. Mesteri. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 10. Kemeneskápolna. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 11. Pannonhalma-üdülőterület szabályozási terve. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 12. Fertőszentmiklós. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 13. Csikvánd. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 14. Gyarmat. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 15. Győrszemere-Nagyszentpál. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 16. Felpéc-gazdasági terület. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 17. Bakonypéterd. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2002.
 18. Bősárkány-Szávíz üdülőterület. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2003.
 19. Győrzámoly. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2003.
 20. Söpte. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2003.
 21. Vassurány. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2003.
 22. Bögöte. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2003.
 23. Győrszemere. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2003.
 24. Győrújbarát. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2003.
 25. Lenti. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2003. 
 26. Tömörd. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2003.
 27. Jánosháza. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2003.
 28. Bük. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2003.
 29. Kisvásárhely. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2003.
 30. Mihályfa. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2003.
 31. Győrladamér. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2003.
 32. Türje. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2003.
 33. Márokföld. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2003.
 34. Peresznye. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2003.
 35. Vaspör. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.. (kézirat) Csepreg, 2003.
 36. Kisbajcs. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 37. Vének. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része.  (kézirat) Csepreg, 2004.
 38. Gyömöre. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 39. Szerecseny. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 40. Rigács. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 41. Ukk. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 42. Dötk. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 43. Pakod. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 44. Répcelak. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 45. Uzsa. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 46. Lesenceistvánd. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 47. Berhida. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 48. Vilonya. Örökségvédelmi hatástanulmány ...szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2004.
 49. Velemér. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2004.
 50. Csorna. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2004.
 51. Ispánk2. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2004.
 52. Tanakajd. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2004.
 53. Kercaszomor. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2004.
 54. Nemesvita. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2005.
 55. Alsóújlak. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2005.
 56. Csetény. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2005.
 57. Lovas. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2005.
 58. Gérce. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2005.
 59. Duka. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2005.
 60. Bicske külterületén tervezett kőbánya területe. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2006.
 61. Csepreg szabályozási terve. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2006.
 62. Jobaháza külterületén tervezett kavicsbánya területe. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2006.
 63. Nagycsécs és Szakáld külterületén tervezett homok- és kavicsbánya területe. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2007.
 64. Alsónémedi külterületén tervezett kavicsbánya területe. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2007.
 65. Kőszeg-Csepregi út mellett tervezett létesítmény területe. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2008.
 66. Kisfalud területén tervezett kavicsbánya területe. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2008.
 67. Lukácsháza. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2012.
 68. Bük2. Örökségvédelmi hatástanulmány ... szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2013.
 69. Lukácsháza2. Örökségvédelmi hatástanulmány. (kézirat) Csepreg, 2013.
 70. Berhida2. Örökségvédelmi hatástanulmány ... szakterületi része. (kézirat) Csepreg, 2013.

Régészeti Füzetek ásatási beszámolói:

 1. Szabó János József - Dénes József: Gyöngyös-Mátrafüred-Muzslatető. In: Régészeti Füzetek. Ser. I. No. 37. (1984) 90.
 2. Dénes József - Ilon Gábor: Gór-Kápolnadomb. In: Régészeti Füzetek. Ser. I. No. 42. (1991) 13.
 3. Dénes József - Ilon Gábor: Gór-Kápolnadomb. Régészeti Füzetek. Ser. I. No. 43. helyett: In: Savaria 31/2. (2007) 30.
 4. Dénes József - Ilon Gábor: Gór-Kápolnadomb. In: Régészeti Füzetek. Ser. I. No. 44. (1992) 9-10.
 5. Dénes József - Ilon Gábor: Gór-Kápolnadomb. In: Régészeti Füzetek. Ser. I. No. 45. (1993) 10.
 6. Dénes József - Ilon Gábor: Gór-Kápolnadomb. In: Régészeti Füzetek. Ser. I. No. 46. (1994) 10-12.
 7. Dénes József - Ilon Gábor: Gór-Kápolnadomb. In: Régészeti Füzetek. Ser. I. No. 47. (1996) 6-8.
 8. Dénes József: Chernelházadamonya-Chernel kastély. In: Régészeti Füzetek. Ser. I. No. 51. (1998) 179.

Kastélyok kutatási jelentései:

 1. Jelentés a nemeskoltai egykori Vidos kastély kutatásáról. (Szekér Györggyel közösen, kézirat) Szombathely, 1999.
 2. A góri kastély történeti kutatása. (Szekér Györggyel közösen, kézirat) Csepreg, 2001.
 3. A magyarszecsődi kastély történeti vázlata. (Takács Andrással közösen, kézirat) Csepreg, 2003.
 4. A csepregi főtéri kastély történeti kutatása. (Szekér Györggyel közösen, kézirat) Csepreg, 2008.

Fontosabb cikkek és interjúk:

 1. P. S. I.: Ami nincs papíron, nem is létezik? - Tér-kép I/12. 1989. április 20. 23. (a taródházi kastély megmentése)
 2. Dénes József: Magyar citrom. In: Magyar Narancs 1989. XI. 28. 6. (vita Vágvölgyi B. Andrással)
 3. Dénes József: Merre tovább Magyarország? - Vas Népe 1996. március 14. (csütörtök) (MDNP-MDF szétválás)
 4. Merklin Tímea: Hun és magyar mendemondák. - Vas Népe 1996. október 9. (szerda) 6. old.
 5. Ölbei Lívia: Dosszié. - Vas Népe 1997. március 1. (szombat) 6. old. (múzeumi ügyek)
 6. Csala Péter: A Chernel-kastély titkai. - Vas Népe 1997. július 24. (csütörtök) 1, 4. old.
 7. Kaiser Eszter: Vas megyei ezeréves várak.- Vas Népe 1999. augusztus 20.(csütörtök) 5.old.
 8. Merklin Tímea: Ha igaz az öreg katona meséje. Megvan a kagánok fővárosa? Hol tárolták az avarok fantasztikus kincseit? - Vas Népe 2001. április 19. (csütörtök) 7.old.
 9. Merklin Tímea: Hol temették el II. Istvánt? Királysír a Szent Mihály templomban? - Vas Népe 2001. június 1. (péntek) 7.old.
 10. Merklin Tímea: Rejtélyes domb az udvaron. Vajon hol halt meg Árpád szépunokája, I.Béla király? - Vas Népe 2001. szeptember 28. (péntek) 7.old.
 11. Tersztyánszky Krisztina: Mesélnek a falak. Megkezdődött a Nádasdy-kastély felújítás előtti falkutatása. - Vas Népe 2008. május 30. (péntek) 16.old.
 12. Tersztyánszky Krisztina: Rég eltűnt várak nyomában. - Vas Népe 2008. május 31. (szombat) 16.old.
 13. Tersztyánszky Krisztina: Térképen az erődök - Vas Népe 2008. december 10. (szerda) 5.old.

Ajánlja a cikket ismerősének | Nyomtatható verzió | Cikk tetejére

Add a Facebook-hoz
Az oldalon szereplő információk, képek és publikációk szerzői jogvédelem alatt állnak. | Minimum felbontás: 1024 x 768 | Grafika és kivitelezés: Civertan Grafikai Stúdió